5 Aralık 2013 Perşembe

KADINLAR GÜNÜNDE KADINLARI UNUTMAYACAKLAR


KADINLAR GÜNÜNDE KADINLARI UNUTMAYACAKLAR
Kilis Türk Kadınlar Konseyi Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nü kutlayacak.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis Şubesi Başkan Emel Ünver, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara hediyeler vereceğiz. 

Üyelerimiz kendi aralarında hediye paketleri hazırladılar. 
Üyelerimizin hazırladıkları paketleri unutulmuş kadınlara ulaşarak bu kadınlara vereceğiz. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara kadın olduklarını hatırlatmak ve unutulmadıklarını göstermektir. 
Bu etkinliğimize katılmak isteyenler bizlere ulaşarak destek olabilirler. 
Üyelerimizin kendi imkanlarıyla hazırladıkları paketler içerisinde Gıda, Çeyiz eşyası ve çocuk elbiseleri gibi çeşitli hediyeler bulunmaktadır. 
Üyelerimiz bu hediyeleri gönüllü olarak hazırlamaktadır. 
Dernek olarak Kadınlarımızı sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nde hatırlamıyoruz. imkanlarımız ölçüsünde Kilis`te gezerek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor ve Halk eğitimi müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kurslara katılmak isteyenlere de yardımcı oluyoruz.
 İmkanlarımız ölçüsünde Kilis`ten çeşitli Üniversiteleri kazanmış öğrencilere de burs veriyoruz. 

Bu yıl sadece üyelerimizin katkılarıyla 26 öğrencimize burs verebiliyoruz” dedi.

21 Haziran 2013 Cuma

Güneydoğuda STKlar Potansiyel SuçluGüneydoğuda STKlar Potansiyel Suçlu 
GAP bölgesindeki 92 sivil toplum kuruluşu ile yapılan araştırmaya göre, maddi zorlukların dışında en büyük sorun devlet kurumları ve halkın STKlara bakış açısı, güvensizliği ve ilgisizliği. Başbakanlık, sorunu çözmek için proje hazırlığında.
Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bölgedeki 92 sivil toplum kuruluşu (STK) üzerine yaptığı araştırmada, Emniyet ve Valiliğin bu kuruluşları "potansiyel suçlu" olarak görmeye devam ettiği belirlendi.
STK'ların en önemli sorunun maddi yetersizlikler, bürokratik engeller, halkın ilgisizliği ve iletişim eksiklikleri olduğu ortaya çıktı.
Bölgede, 8 ilde 92 STK ile anket, bu STK'lar arasından seçilmiş 7 ilde 27 STK ile ise derinlemesine görüşme yoluyla yapılan araştırmaya göre, yüzde 22'sinin bir ofisi bulunmuyor ve çoğunun teknik donanımları çok yetersiz. STK'ların yüzde 70'e yakının son on yılda kurulması da dikkat çekiyor.
Çözüm: Atölye Çalışmaları, Bilgilendirme, Kaynak
Araştırmaya göre, resmi ve özel kurumların destek göstermemesi, halkın STK'ların çalışmalarına ilgisizliği ve konu hakkındaki bilgisizliği ve bu nedenle gönüllü eleman bulunamaması yaşanan sorunlardan başlıcası.
Temmuz-Eylül 2002'de gerçekleşen "GAP Bölgesi'nde Konu Bazlı Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Kapasiteleri, Sorun, İhtiyaç ve Potansiyelleri" başlıklı çalışma sonucunda, başta bölgedeki STK'lara dağıtılmak üzere, kuruluşlara ait bilgilerin yer aldığı bir rehber hazırlandı.
Uzun dönem projelerine göre ise, ulusal ve uluslar arası STK'larla bölgede atölye çalışmaları düzenlenmesi, maddi kaynakların araştırılması, yerel ve bölgesel medyada bilgilendirici haberlerin yapılması için çalışılmasına karar verildi.
STK'lar birbirini tanımıyor
Araştırma sonucunda ulaşılan bilgilerden dikkat çekenler şunlar:
* STK ların yüzde 60'a yakını eğitim, yüzde 51'i kültür sanat alanında çalışma yapıyor. Diğer çalışma alanları ise çevre, kırsal kalkınma, turizm ve kent geliştirme-güzelleştirme.
* Kuruluşların başlıca gelir kaynakları büyük oranda üye aidatları ve bağışlarla, ayrıca sosyal etkinliklerle sağlanıyor.
* Bölgedeki STK'lara, özellikle derneklere karşı duyulan güvensizlik ve şüpheci yaklaşım açıklanan sorunlar arasında.
* İşadamlarının desteklediği STK'lar finanssal sorun yaşamazken, üye aidatları ve bağışlardan kaynak sağlayan STK'lar, fon yaratma konusunda bilgi ve deneyim eksikliği içinde olduğunu açıkladı.
* STK'ların bölgedeki diğer STK'larla ilişkilerinin ve ortak çalışmalarının sınırlı olduğu, çoğunun, varlığından haberdar olmadıkları, devlet kurumlarıyla ise ilişkilerin, kişilere bağlı olarak geliştiği ortaya çıktı.
27 STK ile derinlemesine görüşme
Yedi ilde derinlemesine görüşme yapılan STK'lar şunlar:
Adıyaman: GAP Görmeyenler Derneği, Eğitilebilir Özürlü Çocuklara Yardım Derneği, Adıyaman Çevre Tanıtma Platformu, 
Batman: Batman Petrol Üniversitesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (PÜRGEV), İluh Turizm, Tanıtma ve Yardımlaşma Vakfı, Kadın Dayanışma Merkezi, 
Diyarbakır: Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, Kadın Merkezi (Ka-Mer), Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Gaziantep: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Anneler Derneği, Gaziantep Çevre Dostları Derneği, 
Kilis: Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Kilis Yerel Tarih grubu, Yoksullara Yardım Vakfı (YOYAV), 
Mardin: Mardinliler Birlik, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MAR-BİR-DER), Türk Kadınlar Birliği, Özel Eğitim ve Rehberlik Gerektiren Çocukları Koruma Derneği, 
Şanlıurfa: Bedensel Engelliler Derneği, AGROGAP Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği, Türk Üniversiteli Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği.(ÖG/BB/NK)

“Kilisli Kadınlar Seslerini Yükseltiyor...”

“Kilisli Kadınlar Seslerini Yükseltiyor...”
Sabahattin YARAR
Hani bazı insanlar vardır. Sessiz, suskun, kaderine razı, tepkisiz, isteksiz… Ne verirsen yer, ne içirirsen içer, hangi iş desen yapar, itiraz nedir bilmez. Hak hukuktan habersiz, kimsesiz, tam iş adamı işte... Çalıştıran için bulunmaz bir nimet. Ne iyi adam, vur eline, al ekmeğini sesi çıkmaz. Saat demez, gün demez çalışır. Kimsenin aklına maddi, manevi destek gelmez. Hep çalıştırır, hep koşturur bu kıymeti (!)...
Örneklemeyi, Kilis için yaptım. Yıllardır bir köşede unutulmuş, sesi soluğu çıkmayan, yatırım, hizmet, ilgi görmeyen, yaşam savaşı verirken suçlanan(kaçakçılık), kendi yağında kavrulan bir kent görünümündeki Kilis’ten söz ettim benzetme yaparak... Zaman zaman yazılarımda, bu sessizlikten, bu tepkisizlikten dem vurup, hak arama, örgütlenme, tepki koyma noksanlığımızdan söz ettim. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın pasifliğini, halkın duyarsızlığını dile getirdim… Son zamanlarda; politikacıların ağzının içine bakma döneminin sona erdiğini, hak aramanın, örgütlenmenin, yasal yollarla, yapıldığında daha çözümleyici unsur olduğu bilincine varıldığını görmek beni mutlu etmektedir.
Sendika, işadamları, yardım, hizmet derneklerinin çoğalması ve seslerini duyurur olmaları, Kilis için yıllardır özlemini duyduğumuz gelişmelerdir. Daha aktif ve bilinçli çabalar içinde görmeye başladığımız Kilis Sivil Toplum Örgütlerinin, kabuklarını hızla kırmaları, örnek olarak tanımlanacak çalışma ve girişimler ile ülke çapında ses getirmeleri gerekmektedir.
Yazımın başlığını, gazetemiz KENT’in, 11 Mart 2013 tarihli haberinin başlığı oluşturdu. (Sayfa: 8) Özellikle kadın STK’dan söz etmek istememin nedeni de Kilisli kadınların etkinliklerinin son zamanlarda hızlanmış olmasıdır. Hiç yadsımaya gerek yoktur. Bizim yaşadığımız dönemden, bugünlere kadar, Kilis’te kadınlarımız hak ettikleri yerlere ancak bugünlerde gelmektedirler. Tutucu ve töreci bir düşünceyi, kadının yeri evidir felsefesini yıkmak, bugünlere ulaşmak Kilisli kadın için hiç de kolay olmamıştır. Yine doğruyu söylemek gerekirse, istenen düzey halen sağlanabilmiş, kadınlarımızın büyük çoğunluğu bu etkinliklere katılabilmiş değildir. Ama aşağıda gururla söz edeceğim Kadın Kuruluşlarımızın bu mücadeleyi kazanacaklarına inancım tamdır.
Kilis Türk Kadınlar Konseyi, KABİDER, YAMADER, Yardım Sevenler Derneği Kilis Şubesi, Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği, Ne Olur Tut Ellerimi, Beyaz Ay, Gülistan Derneği, Gönüllü Anneler Derneği, Kent’in haberinden öğrendiğim kadın derneklerimiz. Samimiyetle söylemem gerekir ki; Kilis’te bu kadar kadın Derneğinin bulunduğunu bilmiyordum. Bu toplantıya katılmayan başka dernekler var mı, onu da bilemiyorum.
En güzeli ve mutlu edeni, kadınlarımızın bu toplantılarında, İlimizin sorunlarını, toplumsal olayları, kadın sorunlarını irdelemeleri, sorunları dile getirmeleridir. Bu da Kilisli kadınlarımızın, artık güncel konularla yakından ilgilendiklerini, çareler ve çözümler aradıklarını, toplum içinde varlıklarını hissettirdiklerini göstermektedir. Bence Kilis için en önemli gelişmelerden birisini Kadınlarımızın başarılı çalışmaları oluşturmaktadır.
Tüm kadın derneklerimize başarılı çalışmalar diliyor, hepsini kutluyorum tüm içtenliğimle...

Yeniden buluşalım...

KADINLAR GÜNÜNDE KADINLARI UNUTMAYACAKLAR


KADINLAR GÜNÜNDE KADINLARI UNUTMAYACAKLAR
Kilis "Türk Kadınlar Konseyi" Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nü kutlayacak.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis Şubesi Başkan Emel Ünver, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara hediyeler vereceğiz. Üyelerimiz kendi aralarında hediye paketleri hazırladılar. Üyelerimizin hazırladıkları paketleri unutulmuş kadınlara ulaşarak bu kadınlara vereceğiz. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara kadın olduklarını hatırlatmak ve unutulmadıklarını göstermektir. Bu etkinliğimize katılmak isteyenler bizlere ulaşarak destek olabilirler. Üyelerimizin kendi imkanlarıyla hazırladıkları paketler içerisinde Gıda, Çeyiz eşyası ve çocuk elbiseleri gibi çeşitli hediyeler bulunmaktadır. Üyelerimiz bu hediyeleri gönüllü olarak hazırlamaktadır. Dernek olarak Kadınlarımızı sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nde hatırlamıyoruz. imkanlarımız ölçüsünde Kilis`te gezerek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor ve Halk eğitimi müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kurslara katılmak isteyenlere de yardımcı oluyoruz.
 İmkanlarımız ölçüsünde Kilis`ten çeşitli Üniversiteleri kazanmış öğrencilere de burs veriyoruz. Bu yıl sadece üyelerimizin katkılarıyla 26 öğrencimize burs verebiliyoruz” dedi.

Kilis Türk Kadınlar Konseyi "KİLİS BARO" Başkanlığı'na nazaket ziyaretinde bulundu

Kilis "Türk Kadınlar Konseyi Derneği" Başkan ve Üyeleri Baromuzu ziyaret etti

20 Nisan 2013 Cumartesi

TKK KİLİS ŞUBESİ ETKİNLİKLERİNDEN..
TÜRK KADINLAR KONSEYİ, KİLİS "FOTOĞRAFLAR-ALBÜMLER"

Kilis Türk Kadinlar Konseyi Hakkında Daha Fazla
TÜRK KADINLAR KONSEYİ 
KİLİS ŞUBE BAŞKANLIĞI